NJEGU I LIJEKOVE KOJI SE KORISTE ZA LIJEČENJE HEMOFILIJE - POREMEĆAJA KRVI

Kako se liječi hemofilija?Izbor Urednika
Što se koristi klorokin difosfat?
Što se koristi klorokin difosfat?
Liječenje hemofilije, genetskog poremećaja koji mijenja krvnu sposobnost koagulacije, vrši se zamjenom čimbenika koagulacije koji su manjkavi u osobi, što je faktor VIII u slučaju hemofilije tipa A i faktor IX, u slučaju hemofilije tipa B. Čimbenici koagulacije su bitni proteini krvi koji se aktiviraju kada se krvna žila rupture, tako da je krvarenje sadržano, tako da kada su nadopunjeni tijekom liječenja, oni pomažu osobi s hemofilijom da vode normalan život bez mnoga ograničenja. Da biste saz