BOLESTI KOJE PRENOSE MUHE - ZARAZNE BOLESTI

Bolesti koje prenose muheIzbor Urednika
Metabolička i respiratorna acidoza: uzroci, simptomi i liječenje
Metabolička i respiratorna acidoza: uzroci, simptomi i liječenje
Muhe mogu prenositi bolesti jer su u stalnom kontaktu s propadajućim materijalima, poput izmeta ili prljavštine, koji nose bakterije koje mogu uzrokovati neke bolesti, kao što su primjerice ringworm, berne, pinworm, trachoma i dizenterija. Ove bolesti mogu se prenositi domaćim mušicama jer se bakterije obično drže krzna i mogu se osloboditi na hrani ili unutar rana na koži kada dođu u izravni kontakt s ljudima. Pored t