DIDANOZIN - I LIJEKOVE
Glavni / i lijekove / 2018

didanozinIzbor Urednika
Domaća odjeća protiv citronele protiv Aedes Aegypti
Domaća odjeća protiv citronele protiv Aedes Aegypti
Didanozin je aktivna supstancija antiretrovirusnog lijeka poznatog komercijalno kao Videx. To je oralni lijek koji je indiciran za naprednu HIV infekciju, budući da je njegovo djelovanje uključivanje u DNK HIV, sprječavajući ovaj virusni lanac da se umnoži i dalje pogoršava infekciju. Indikacije Didanosina Napredna HIV infekcija (virus humane imunodeficijencije) kod bolesnika koji ne podnose ili ne reagiraju na zidovudin (AZT). Dida