ZNAKOVE I SIMPTOME ALZHEIMEROVE BOLESTI - DEGENERATIVNIH BOLESTI

Saznajte kako prepoznati znakove i simptome Alzheimerove bolestiIzbor Urednika
higijena
higijena
Alzheimerova bolest, također poznata kao Alzheimerova bolest, degenerativna je bolest mozga, a njegovi rani znakovi i simptomi povezani su s promjenama u sjećanju, koje su početkom prilično suptilne i teško primjetljive, ali se pogoršavaju tijekom mjeseci i godina. Ova bolest je češća u starijih osoba, a tijek simptoma može se podijeliti u tri faze, blage, umjerene i teške, a neki početni klinički znakovi su promjene kao što su poteškoće u pronalaženju riječi, ne znajući hoće li se locirati na vrijeme ili gdje nedostatak inicijative, na primjer. Međutim, simptomi