CA 27.29 ISPIT ZA RAK DOJKE: ZNAJTE KAKO SE TO RADI - DIJAGNOSTIČKI TESTOVI

Što je CA 27.29 i za što služiIzbor Urednika
Quadriderm: Gentamicin sulfat mast
Quadriderm: Gentamicin sulfat mast
Što je to: CA 27.29 je protein kojem se koncentracija povećava u nekim situacijama, uglavnom u recidivu raka dojke, pa se stoga smatra tumorskim biljegom. Ovaj marker ima praktički iste karakteristike kao