PIRIMETAMIN (DARAPRIM) - ULOŠCI PAKETA I LIJEKOVI

Pirimetamin (Daraprim)



Izbor Urednika
Početna lijek protiv Boca Seca
Početna lijek protiv Boca Seca
Daraprim je antimalarični lijek koji koristi pirimetamin kao aktivni sastojak, jer može inhibirati proizvodnju enzima kod praživotinja odgovornih za malariju, liječeći na taj način bolest. Daraprim se može kupiti u uobičajenim ljekarnama s