VRAT MOŽE UKAZATI NA RIZIK OD KARDIOVASKULARNIH BOLESTI - PREHRANE I PREHRANE

Koji je idealan okrugli vrat?Izbor Urednika
imipramin
imipramin
Krug opsega može se koristiti za procjenu je li koncentracija tijela mast ukazala na rizik od razvoja bolesti kao što su hipertenzija, dijabetes ili pretilost. Idealna mjera opsega vrata iznosi do 37 cm za muškarce i do 34 cm za žene. Međutim, osim procjene veličine vrata, potrebno je također procijeniti i druge parametre kao što su izračunavanje BMI-a kako bi se potvrdilo je li osoba prekomjerna tjelesna težina, osim procjenjivanja kolesterola, triglicerida i životnog stila svake osobe, pouzdaniji rezultat. Kada je m