BIRT-HOGG-DUBÉ SINDROM - GENETSKE BOLESTI

Birt-Hogg-Dubéov sindromIzbor Urednika
Antioksidativni sok od mrkve i peršina
Antioksidativni sok od mrkve i peršina
Birt-Hogg-Dubé sindrom je rijetka genetska bolest koja uzrokuje lezije kože, tumore bubrega i ciste u plućima. Uzroci Birt-Hogg-Dubéovog sindroma su mutacije gena kromosoma 17, nazvanog FLCN, koji gubi svoju funkciju kao tumorski supresor i dovodi do pojave tumora kod pojedinaca. Birt-Hogg-Dubé sindrom nema lijeka i njegovo liječenje sastoji se u uklanjanju tumora i sprječavanju pojave tumora. Slike