KAKO NAPRAVITI OBRVU - LJEPOTE I KOZMETIKE

Kako napraviti obrvuIzbor Urednika
Kako liječiti upalu Bartholinove žlijezde
Kako liječiti upalu Bartholinove žlijezde
Da bi obrva kod kuće, bez pogrešaka, imate samo ogledalo, crvenu olovku i fine pincete. Prvo započnite analizom oblika obrva i unesite sljedeće oznake: Primjetite liniju i udaljenost između obrva i označite točku u zamišljenoj ravnoj crti točno prema unutrašnjem kutu oka, Sada pogledajte vašu iris i označite točku na obrvu točno u svom smjeru, Posljednja točka je mjesto gdje se obrva završava, na vanjskom kutu označite je. Sada uklonite p